रविवारची उपासनापवित्र तासक्रुसाची भक्तीचर्च ची प्रार्थना